بایگانی

۱۳ تیر ۱۳۹۶

به جرم توهین به مقامات در مجلس سوم

هدایت‌الله آقایی به زندان رفت

زیتون– هدایت الله آقایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، برای اجرای حکم شش ماه حبس خود راهی زندان اوین شد. او به دلیل امضای نامه‌ای در دوران نمایندگی مجلس سوم با اتهام «توهین به مقامات» به شش ماه زندان محکوم ادامه…