بایگانی

۰۲ اسفند ۱۳۹۴

گفت‌وگو با علی‌اکبر موسوی خویینی

مجلس بعدی زمینه‌ساز اجرای برجام داخلی خواهد شد

زیتون: آیدا قجر: چند روزی بیشتر به برگزاری انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی باقی‌ نمانده و برنامه اصلاح طلبان این است که علیرغم تمام محدودیت‌های موجود در این انتخابات شرکت کرده و به کاندیداهایی رای دهند که فاصله بیشتری ادامه…