مهدی معتمدی‌مهر

گروه رجوی چگونه آرمان‌گریز و بنیادگرا شد؟

پانزدهم شهریور ۱۳۹۵، سازمان مجاهدین خلق ایران ۵۱ ساله می‌شود. نیم قرن فعالیت، زمانی کافی به حساب می‌آید برای ارزیابی عملکرد و داوری پیرامون مشی مبارزاتی سازمان و همچنین زمان مناسبی می‌تواند قلمداد شود برای دعوت اگر نه رهبران، بلکه اعضای عادی و علاقه‌مندان آن به بازاندیشی و ضرورت پاسخگویی مسئولانه، لااقل به برخی سؤالات اساسی. پنجاه سال تجربه و فعالیت سیاسی، جایی برای ناپختگی، ماجراجویی و گریز از مسئولیت‌پذیری باقی نمی‌گذارد.