بایگانی

۱۷ فروردین ۱۳۹۵

ما تعجب می‌کنیم، اما دید‌بانی رسالت آنهاست

مهدي محسنيان‌راد

پیشینه دید‌بانی منابع قدرت از سوی رسانه‌ها، از هنگامی آغاز می‌شود که رسانه‌ها شکل گرفتند و اصطلاح «رویت‌پذیری منابع قدرت» به عنوان شاخه‌ای از تاثیرات و کارکردهای رسانه شکل گرفت. اساسا دید‌بانی رسانه‌ها از زمان شکل‌گیری رسانه‌ها، آغاز شده و ادامه…