بایگانی

۲۳ شهریور ۱۳۹۵

معنی قرآن ز قرآن پرس و بس

مثنوي و قرآن به روايت محمدعلي موحد، مصطفي محقق‌داماد و مصطفي ملكيان

درآمد| تفسیرشناسی، علم تفسیر یا هرمنوتیک در سنت اسلامی برخلاف الهیات مسیحی قدمت چندانی ندارد، این در حالی است که خود تفسیر قرآن چنان که عالمان و محققان اذعان دارند، از همان عصر نبوت آغاز شده و تا به امروز ادامه…