بایگانی

۰۷ آبان ۱۳۹۵

شاکیان پرونده قاری مشهور مرتکب جرمی نشده اند

محمد اولیایی‌فرد

رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه، سوم آبان، از رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قران، طی روزهای اخیر انتقاد کرده و گفته است که رسانه‌های معاند با طرح مطالب کذب نسبت‌های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه ادامه…