بایگانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

????وضعیت وخیم یک زندانی سیاسی در زندان برازجان

زیتون– وضعیت جسمی محمدرضا سیف‌زاده پزشکان، زندانی سیاسی که سال ۹۱ بازدشت شد، «نگران کننده» توصیف شده است. این زندانی سیاسی از حدود چهار سال پیش به زندان برازجان منتقل شده است. به گزارش «زیتون»، عدم دسترسی به امکانات پزشکی ادامه…