محمدجواد حق‌شناس

آیا زور کسی به قالیباف می‌رسد؟

زیتون ـ محمدرضا سرداری: پرونده فساد مالی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با ورود دو عضو شورای شهر تهران به

احمدی‌نژاد تاوان اشتباه اصلاح‌طلبان بود

مهم‌ترین مساله بر می‌گشت به مساله اشتباه محاسباتی که جریان اصلاح‌طلب از موقعیت خود داشت و نمی‌توانست این جایگاه را درست تعریف کند و از قدرت حریف هم کاملا دراشتباه بود و نمی‌توانست این موقعیت را برای حریف متصور شود و ارزیابی کند. همچنان جریان اصلاح‌طلب از فضای ٧۶ پیروی می‌کرد. این روند باعث شد انتخابات دوره دوم شورای شهر تهران را کاملا واگذار کند.