بایگانی

۱۶ دی ۱۳۹۸

راه‌اندازی رشته «مقاومت» در دانشگاه

#زیتون_دانشجو |۲۲

زیتون: کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در پایان هفته گذشته، تاثیر مستقیم بر وضعیت دانشگاه‌ها داشت؛ چند دانشگاه تعطیل شد و برخی از امتحانات به تعویق افتاد. اخبار وضعیت دانشجویان زندانی بیش از گذشته به محاق رفت و دادگاه ادامه…