بایگانی

۲۷ خرداد ۱۳۹۷

به یاد محمدامین قانعی‌راد؛ جامعه‌شناس مردم‌دار

شرق: محمدامین قانعی‌راد جامعه‌شناسی برجسته و همیشه همراه مطبوعات بود. او را علاوه‌بر فعالیت آکادمیک، فردی صلح‌طلب و فعال حقوق بشر می‌شناختند. قانعی‌راد در دوران ریاستش بر انجمن جامعه‌شناسی، دوران تازه‌ای را برای این انجمن علمی و خصوصی رقم زد. ادامه…