علی‌اصغر غروی

وقف منابع ملی شرعاً حرام است

روزنامه همشهری در گزارشی خبر داده که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده