شهرام اقبال‌زاده

خلاقیت کودکی،فرضیه‌سازی بزرگسالی

کسانی که با زندگی دانشمند و انسان بزرگی چون آلبرت اینشتاین آشنا باشند، می‌دانند که او در خانواده‌ای اهل کتاب و عاشق ادبیات بزرگ شد.