بایگانی

۱۳ فروردین ۱۳۹۶

مرگ در خط مقدم نوروز

آمار تصادف‌های جاده‌ای مثل هر سال ترسناک بود؛

زیتون ـ مهسا محمدی: هر ۷۱ دقیقه یک نفر درجاده‌های کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهد. این آماری است که توسط سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده ناجا در روز ۹ فروردین سالجاری ارائه شد. مومنی با ادامه…