بایگانی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

بی رغبتی بزرگ‌ترین بانک اروپایی به معامله با ایران؛

جاده پر دست‌انداز پسابرجام

زیتون- سینا پاکزاد: سخنان تازه مدیر حقوقی یکی از بزرگترین بانک های جهان  همچون ریختن آب سردی بر تلاش‌های ایران جهت تشویق بانک‌های غربی به سرمایه‌گذاری بود. استوارت لوی مدیر بانک اچ اس بی سی در مقاله‌ای در روزنامه‌ وال ادامه…