بایگانی

۰۴ آذر ۱۳۹۶

درس‌هایی از زلزله کرمانشاه

سامان رسول‌پور

  یک: وقتی شش سال پیش در شهر کردنشین «وان» در ترکیه زلزله آمد، مجری‌های تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی و بخش هایی از جامعه ترکیه صحنه فوران فاشیسم علیه جامعه فاجعه دیده کرد بود. حرف بسیاری از آنها یکی بود: «کردها ادامه…