بایگانی

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

بندباز

توضیح: کتاب «بندباز» نوشته‌ی ساسان حبیب‌وند است. نویسنده کتاب این متن را برای معرفی کتاب در اختیار «زیتون» قرار داده است. *** موضوع کتاب “بندباز”، نگاهی نو به خود و به زندگی است. نگاهی که هدف آن شناخت خود و ادامه…