روح‌الله صدرالساداتی

عضو مجلس خبرگان رهبری گم شد

زیتون– روح‌الله صدرالساداتی عضو مجلس خبرگان رهبری، به همراه مهدی صدرالساداتی و دو تن دیگر مفقوده شده‌اند. نام دو همراه روح‌الله صدرالساداتی٬ رضا صدرالساداتی فعال