بایگانی

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

عذرخواهی طلب‌کارانه

تغییر موضع غیرمنتظره مرتضوی درباره پرونده کهریزک؛

زیتون ـ مهسا محمدی: « در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸… به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علودرجات آنها را ادامه…