بایگانی

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

دفن جوجه‌های یک روزه؛ حیوان‌آزاری یا «امری طبیعی»

زیتون ـ یلدا امیری: وسط پارک ایستاده بود و فریاد می زد؛ بچه‌ها، بچه‌ها. در چشم بر هم زدنی ۲۰-۳۰ گربه دورش جمع شدند، در سطلش را برداشت و شروع کرد برای گربه‌ها غذا ریختن؛ دل و جگر مرغ. جلو ادامه…