بایگانی

۱۳ بهمن ۱۳۹۵

چگونه در سال ٩۶ غافلگیر نشویم

حميدرضا جلايي‌پور، آرش نصر‌اصفهاني

پیش‌بینی زودهنگام صحنه انتخابات در سال آینده ممکن است راه به خطا ببرد؛ اما اگر اتفاقی خارق‌العاده، روند امور را دگرگون نکند، می‌توان تا حدی موضوعات کلیدی منازعه در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری را حدس زد.