بایگانی

۰۹ آذر ۱۳۹۵

تشکیل فراکسیون‌ها حق نمایندگان است

حسین احمدی‌نیاز؛ حقوق‌دان

این موضوع را از چند منظر حقوقی و قانونی می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ ۱- ایران کشوری کثیرالمله و کثیرالاقوام است و این امر یک واقعیت است، صفحات تاریخ ایران مملو از هم‌زیستی اقوام ایرانیان است و این زیست مشترک ادامه…