بایگانی

۰۳ اسفند ۱۳۹۴

دبیر کل زندانی صنفی معلمان به شش سال حبس محکوم شد

زیتون- اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد: آقای عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و ادامه…

۰۱ اسفند ۱۳۹۴

دروغ‌گویی در انتخابات: اَشکال، سطوح، و پی‌آمدها

حسن محدثی‌گیلوایی

سرآغاز: مقاله‌ی دروغ‌گویی در انتخابات: اَشکال، سطوح، و پی‌آمدها نخست برای مجموعه‌ی سوّم رصد فرهنگ و اجتماع-۳ نوشته شد و در کتابی تحت عنوان جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات (آبان ۱۳۹۴، ص‌ص ۱۹۳-۱۷۱) توسّط شورای اجتماعی کشور و در ادامه…