بایگانی

۱۸ مهر ۱۳۹۵

فقر، زباله‌گردی زنان را افزایش داده‌است

زیتون- معاون ستاد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش زنان زباله‌گرد و کارتن‌خواب در جامعه خبر داد.  حسن موسوی به ایلنا گفت شهرداری‌ها مجبور به افزایش گرمخانه‌ برای زنانی شده‌اند که به دلیل اعتیاد و فقر خیابان‌ها را برای ادامه…