بایگانی

۲۸ خرداد ۱۳۹۵

جامعه‌ی مدنی و دشمنان بومی‌اش

گفت‌وگو با کاظم علمداری

زیتون- سام محمودی سرابی: انتشار کتاب «جامعه مدنی: گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها»  و معرفی آن در «زیتون»، فرصتی بود تا  با دکتر کاظم علمداری جامعه‌شناس معاصر که در بخش عمده‌ای از آثارش به بحث جامعه‌شناسی توسعه پرداخته، به گفت‌وگو بنشینیم ادامه…