بایگانی

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

از‌ بی‌بی‌سی تا پرس‌تی‌وی با اهالی اخلاق و رسانه

علی مصلحی

سه چهار سال پیش که تلوزیون بی‌بی‌سی فارسی تازه فعالیتش با همراهی تعدادی از خبرنگاران جوان ایرانی ــ که در بخش‌های مختلف آن مشغول برنامه‌سازی و اجرا بودند ــ رونق گرفته، و برنامه‌های آن در پوشش حوادث پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه…