بایگانی

۰۵ تیر ۱۳۹۵

تضعیف سیاستِ تنش زدایی

برنامه نظامیان برای تاثیر‌گذاری بر دیپلماسی وزارت خارجه؛

زیتون- مهدی تاجیک: حالا قطعه‌های پازل به گونه‌ای دارد کنار هم چیده می‌شود که می‌توان تصویری واضح از یک برنامه مشخص برای ضربه زدن به سیاست‌‌خارجی دولت حسن روحانی را مشاهده کرد. مجموعه‌‌ای از اتفاق‌هایی که به ویژه طی روزهای ادامه…