بایگانی

۰۴ فروردین ۱۳۹۵

پیش‌بینی یک سال پر تنش؛

رهبری رو در روی دولت

زیتون- سینا پاکزاد: اگر حکایت سالی که نکوست از بهارش پیداست درباره دولت روحانی صدق کند باید انتظار داشت که دولت در سال ۹۵ با موانع جدی برای پیشبرد برنامه‌هایش روبرو شود. مانعی که این بار نه تحریم‌های خارجی و ادامه…