بایگانی

۰۵ اسفند ۱۳۹۴

ادعای مقابله با نفوذ انگلیس؛

اسم رمز دخالت‌های فراقانونی در انتخابات

زیتون- سینا پاکزاد: زمانی که آیت الله خامنه ای صحبت از «رادیوی انگلیسی» به میان آورد و گفت؛ «رادیوی انگلیسی دارد به مردم تهران دستورالعمل می دهد به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید!» این ابهام و پرسش ایجاد ادامه…