بایگانی

۲۷ مهر ۱۳۹۶

دنیا در چشمانش کوچک است

امیرعلی بنی‌اسدی

آن نیم‌نفس که با تو بودم سرمایه عمر جاودان شد پاییز ۸۷ بود. نشسته بودیم در بنیاد فرهنگی بازرگان. مدتی از شروع پخش سریال “روزگار قریب” می‌گذشت. “روزگار قریب” با پخش صحنه‌هایی که در آن حسن بابک در نقش مهندس ادامه…