بایگانی

۰۹ آذر ۱۳۹۵

واکنشی به مطالبات قومی

امير عبداله‌زاده، پژوهشگر تاريخ سیاسی

پاسخ به این سوال بدون لحاظ کردن پیشینه و بستر تاریخی مذهب ترک‌زبانان کار چندان منطقی نخواهد بود؛ ترک‌ها در مقطعی از تاریخ (صفویه) تشیع را به عنوان مذهب رسمی با توسل به زور بر ایران تحمیل کردند که این ادامه…