بایگانی

۰۲ تیر ۱۳۹۵

آروین صداقت‌کیش آزاد شد

یکی از زندانیان گمنام عاشورای ۸۸

  زیتون– آروین صداقت‌کیش، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین،  روز گذشته با پایان دوران حبس، از زندان آزاد شد. مسعود پدرام در پستی فیس بوکی در مورد آروین صداقت‌کیش نوشت «یکی از بازماندگان جنبش سبز که فعالیت ادامه…