بایگانی

۰۶ بهمن ۱۳۹۵

حماسه‌سازی به جای قبول مسوولیت

سرپوش بر فاجعه پلاسکو در هم‌دستی صداوسیما و شهرداری؛

زیتون-‌نازنین نامدار: واژه‌ها قلب می‌شوند و راویان فاجعه برای این که تصویر مطلوب خود را به مخاطب بدهند دست به دامن تعابیر حماسی می‌شوند. فاجعه پلاسکو نمونه‌ای روشن است از این که مدیریت شهری در ایران چگونه برای رهاندن خود ادامه…