کارنامه علی خامنه‌ای

خامنه‌ای و هاشمی؛ بدعهدی و حذف

پیشینۀ بدعهدی‌ها میان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای به نخستین روزهای رهبری جانشین آیت‌الله خمینی بازمیگردد. به گفتۀ هاشمی رفسنجانی از خامنه‌ای در دو مورد خاص قول همراهی گرفته می‌شود؛ یکی ترمیم روابط با آیت‌الله منتظری است و دومی تعیین تکلیف

مرجع‌سازی و مرجع‌سوزی

در مرور کارنامه دهه اول رهبری علی خامنه‌ای، یکی از مهمترین اتفاقات، حصر مرحوم آیت‌الله منتظری است؛ نه فقط حصر شخص او، بلکه از منظر هدفی که فراتر از حصر دنبال می‌شد و آن هدف، مدیریت مرجعیت و حذف مزاحمان

خامنه‌ای و «زن، زندگی، آزادی»

در بررسی خیزش زن زندگی آزادی، به عنوان یکی از طولانی‌مدت‌ترین خیزش‌های دوران رهبری آقای خامنه‌ای با محوریت خواسته‌های اجتماعی و با حضور پررنگ زنان به عنوان یکی از عوامل بارز این خیزش، برای فهم بهتر نقش آقای خامنه‌ای لازم