بوچا؛ انسان گرگ انسان است

زیتون ـ مهسا محمدی: جنگ در اوکراین، مانند همه‌ی جنگ‌های دیگر، به مسئله‌ای اخلاقی بدل شده یادآور گفتار فلاسفه و نویسندگانی ‌که انسان را گرگ انسان می‌خواندند. اخباری که از شرق اروپا به گوش می‌رسد گاه غیرقابل باور می‌نماید، اما چه جای عجب که جهان اتفاقاتی از این دست را کم ندیده و لاجرم کم … ادامه خواندن بوچا؛ انسان گرگ انسان است