پناهندگان در نظام جدید

زیتون ـ احسان نادرپور : به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و حمله روسیه به اوکراین، اگر با اتفاق تازه‌ای هم در سال جدید همراه نشود به خودی خود بحران پناهجویان و آوارگان را چند برابر کرده است. تا پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین، بر اساس آمار UNHCR بیش از دو سوم پناهندگان … ادامه خواندن پناهندگان در نظام جدید