سالِ پوتین

زیتون: در آستانه سال نو و در زمانی که مردم ایران و کشورهایی که سال نو را با آغاز بهار جشن می‌گیرند روزگار تازه‌ای را انتظار می‌کشند، اوضاع جهان نیز بعد چند دهه‌ ثبات نسبی، در حال تغییر است. پایان قرن چهاردهم خورشیدی و آغاز قرن پانزدهم در حالی از راه می‌رسد که «نگه جز … ادامه خواندن سالِ پوتین