شبکه‌های مخفی قاچاق

زیتون ـ یلدا امیری: جنگ داخلی یمن میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت ایران هستند، شدت گرفته است. درگیری‌های هشت ماه پیش و پس از حمله حوثی‌ها به استان نفت خیز مآرب برای تصرف این استان آغاز شد تنها در سه هفته اخیر ۴٠٠ نفر کشته شده‌اند. این جنگ که سال … ادامه خواندن شبکه‌های مخفی قاچاق