نه پای رفتن، نه جای ماندن

زیتون ـ مهسا محمدی: طالبان و هوادارانش از یک سو برای پذیرفته شدن در جامعه بین‌المللی حرف از اصلاح و تغییر می‌زنند و هیات‌های دیپلماتیک‌شان را به دور و نزدیک می‌فرستند، از سوی دیگر در افغانستان خانه به خانه در پی روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کسانی هستند که پیش از این با دولت افغانستان کار … ادامه خواندن نه پای رفتن، نه جای ماندن