شکست سیاست خارجی منطقه‌ای ایران

سیاست خارجی: جناب وزیر در سیاست خارجی به کجا رسیده‌ایم؟ جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه پیش چه حقیقتی را برای شما آشکار کرد؟ بر خلاف تصور غرب و آمریکا ستیزان، ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل،  آمریکا … ادامه خواندن شکست سیاست خارجی منطقه‌ای ایران