از دخالت نظامی در سوریه تا قرارداد با چین

اوضاع فعلی کشور: جناب دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه محترم جمهوری اسلامی ایران، شاید در هیچ زمانی در تاریخ بیش از چهل سال بعد از انقلاب اسلامی، ایران اینگونه با چالش اقتصادی، فقر چشمگیر، بیماری کرونا، فساد گسترده، بی … ادامه خواندن از دخالت نظامی در سوریه تا قرارداد با چین