چرا باید مجازات اعدام لغو شود؟

قصیده ای است به ضد سیاست اعدام که گر درست بخوانی بلرزدت اندام وحید(۱۲۹۹ ش) توضیح: یادداشت‌های متوالی که پس از این  با عنوان «علیه اعدام» در زیتون می‌شود، «خلاصه»‌ای است از کتابی تحت همین عنوان که پس از چندین بار ممیزی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرد اما پس از … ادامه خواندن چرا باید مجازات اعدام لغو شود؟