تغییرات گسترده در رسانه های وابسته به سپاه

زیتون- بر اساس اخباری که از درون خبرگزاری فارس،سایت خبری وابسته به سپاه، در اختیار «زیتون» قرار گرفته است، بخشی از کارمندان این خبرگزاری به دلیل «ناهمسو بودن» اخراج شده اند. در آخرین روزهای سال ۹۴ سروان حمیدرضا طباطبایی که از وی بعنوان مدیرعامل جدید فارس نیز یاد می‌شود، با همکاری کامران قبادی سردبیر این خبرگزاری، … ادامه خواندن تغییرات گسترده در رسانه های وابسته به سپاه