اصلاح‌طلبان و درک نادرست از جامعه‌محوری

این راه را نهایت صورت کجا توان بست ( نقد اصلاح‌طلبی تقلیل‌گرایانه ) بخش پنجم: اصلاح‌طلبان و درک نادرست از جامعه‌محوری در مباحث نظریِ گذار به دموکراسی و در ذیل سرفصل شرایط پیدایش کارگزاران و عوامل گذار، با دو اصطلاح «جامعه … ادامه خواندن اصلاح‌طلبان و درک نادرست از جامعه‌محوری