به جای هو کردن «خیابان»، آن را فهم کنید!

همانگونه که بارها در بحث «تحول خواهی» نوشته ام تحول خواهان برخلاف اصلاح طلبان و سرنگونی طلبان روی هیچ‌یک از روش ها و ابزارهای متداول در مدل های گوناگون بهبود زندگی مردمان و «گذار» به دموکراسی که در چهارگوشه جهان … ادامه خواندن به جای هو کردن «خیابان»، آن را فهم کنید!