آیا زمان آشتی با عرصه‌ی خیابان نرسیده است؟

محمد خاتمی: هم در ساختار و هم در رویکرد اشکال هست… دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رای بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم مگر اینکه در یک‌سال آینده تحولی رخ دهد. در الجزایر مردم ناراضی به میدانداری … ادامه خواندن آیا زمان آشتی با عرصه‌ی خیابان نرسیده است؟