دیدیم که راهبه‌ها بچه‌ها را کشتند | ۵

زیتون– علی کلائی: یتیم‌خانه‌ها یا همان پرورشگاه‌ها قرار بوده که مکانی برای حمایت از کودکانی باشد که پدر و مادرهای واقعی‌شان به هر دلیلی امکان مراقبت و سرپرستی از ایشان را ندارند. اما در دهه‌های ۳۰ تا ۵۰ در قرن … ادامه خواندن دیدیم که راهبه‌ها بچه‌ها را کشتند | ۵