نام‌نامه | ۸

حسینعلی منتظری: مهم‌ترین حامی آیت‌الله خمینی قبل از انقلاب، قائم‌مقام خمینی بعد از انقلاب، مهم‌ترین منتقد خمینی در زمان حیات او، مهم‌ترین منتقد جمهوری اسلامی تا ده سال پس از مرگش. متولد سال ۱۳۰۱، در سن هفت‌سالگی به مدرسه رفت، در سن دوازده‌سالگی به حوزه علمیه اصفهان رفت و در سن نوزده‌سالگی به قم رفت … ادامه خواندن نام‌نامه | ۸