در ضرورتِ شوخی نگرفتن بازگشتِ احمدی‌نژاد

شواهد و قرائن پرشمار و تحرکات ماه‌های اخیر احمدی‌نژاد از عزم راسخ او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ خبر می‌دهد. از سوی دیگر، تعدادی از چهره‌ها و استراتژیست‌های اصلاح‌طلب، نامزدی او را منتفی دانسته‌ و برخی دیگر هم از نامزدیِ احتمالی او ابراز خرسندی و استقبال کرده‌، حتی بعضا او را به مبارزه‌‌ی … ادامه خواندن در ضرورتِ شوخی نگرفتن بازگشتِ احمدی‌نژاد