بایگانی

۱۲ مرداد ۱۳۹۹

علیه اعدام ۴ | سعید مدنی

اعدام در برخی مناطق جهان

بررسی روند تحولات نظام‌های قضایی کشورها درباره مجازات اعدام نشان می‌دهد با وجود فرهنگ‌های متفاوت؛ نظام‌های سیاسی مختلف و حتی رژیم‌های قضایی گوناگون، در فرایند تثبیت یا الغای حکم اعدام با چالش‌های متعدد روبرو بوده‌اند. شناخت این فرایند می‌تواند به ادامه…

۰۹ مرداد ۱۳۹۹

علیه اعدام ۳ | سعید مدنی

اعدام در برخی ادیان توحیدی

«سر انسان را پرورش دهید، آبادش کنید، بارورش سازید، روشن و با تقوایش کنید. لازم نیست از تن جدایش کنید، از آن بهره‌ ببرید». – ویکتور هوگو-   اعدام در برخی ادیان توحیدی علیه اعدام (۳) در ادیان توحیدی به ادامه…

۰۱ مرداد ۱۳۹۹

علیه اعدام ۲ | سعید مدنی

خطایی به قدمت تاریخ بشریت

«خطای بزرگی است که شخص آن‌چنان در قوانین بشری غرق شود که به قوانین الهی بی‌‌توجه بماند. مرگ تنها به خداوند تعلق دارد و آدمیان حق ندارند در این امر مجهول مداخله کنند». ویکتور هوگو  خطایی به قدمت تاریخ بشریت ادامه…

۲۷ تیر ۱۳۹۹

علیه اعدام ۱ | سعید مدنی

چرا باید مجازات اعدام لغو شود؟

قصیده ای است به ضد سیاست اعدام که گر درست بخوانی بلرزدت اندام وحید(۱۲۹۹ ش) توضیح: یادداشت‌های متوالی که پس از این  با عنوان «علیه اعدام» در زیتون می‌شود، «خلاصه»‌ای است از کتابی تحت همین عنوان که پس از چندین ادامه…